• slide
  • SONY DSC

JUDr Jindřich Doležal

Autor: Publikováno: 7. 4. 2016 Štítky:

 Pan  JUDr  Jindřich Doležal

 

Narodil se 28.2.1896 v Krusičanech, ale od roku 1898 žil v Netvořicích a náměstí v domě č. 23, zvaném ( Pechovna ). Za manželku si vzal nejmladší dceru řídícího učitele Gustava Starka, Helenu. Měli spolu syna Jindřicha a Zdeňka. Byl ve státních službách. Jeho nejvyšší funkcí byla funkce vrchního účetního ředitele a přednosty účtárny Kanceláře presidenta republiky. Řídil hospodářské aktivity jak Hradu, tak i sídla v Lánech. V této službě byl od roku 1921 až do roku 1950.Od roku 1933 byl náměstkem starosty Spolku, v této funkci byl i po válce. Byl uznávaným odborníkem a patřil mezi nejaktivnější a nejvlivnější členy Spolku. Po úmrtí pana Aloise Stáry v listopadu 1948 byl samozřejmým nástupcem jako starosta Spolku. Ale zasáhl komunistický“ režim a p. Doležal nesměl vykonávat žádnou funkci.Za presidenta K.Gottwalda v roce 1950 byl ve vykonstruovaném procesu se skupinou Hrad zatčen. Za velezradu mu hrozil trest smrti. V tajném procesu 6.1.1951 byl odsouzen k 15 letům vězení a ztráty veškerého majetku a občanských práv. Nikdy se nepřiznal. V obnoveném procesu 22.8.1956 byl odsouzen k dosud odpykanému trestu, a to bylo k 6 létům a 22 dnům. Po vynesení rozsudku byl téhož dne propuštěn na svobodu. Ve svých šedesáti letech začínal znovu. V době komunismu mu byla znemožněna jakákoliv veřejná činnost. V roce 1961 se nastěhoval do muzea v Netvořicích a stal se bezplatným správcem muzea.Se svojí ženou Helenou se o sbírky staral až do roku 1972, kdy 30.1.zemřel. Jeho manželka byla za stejných podmínek správcovou muzea až do své smrti 1.7.1979. Jejich urny s popelem jsou na hřbitově v Netvořicích v rodinné hrobce Starků.

Tyto informace o rodině Doležalových byly získány od jejich syna. Spolek bude mít snahu, ve vzájemné spolupráci s ním, publikovat historii života člověka, který patří mezi významné rodáky Netvořic. Bohužel se po pádu komunismu ještě nenašel nikdo, kdo by se těmto nelehkým osudům věnoval. Nesmíme zapomínat na lidi, kteří přes utrpení a ponížení nezatrpkli na život. Možná, že to víc osloví lidi v budoucnosti. Proto to musíme napsat.

 

Čerpáno: Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích a s pomocí zaslání almanachu od Pana Ing.Josefa Duška kronikáře Spolku.  

                                                                                                                                       Velice podrobné.                 Klikni:      J.Doležal Almanach

http://www.netvorice.eu/data/historie/strucna-historie-spolku.pdf

Vložil: Jiří Dvořák