• slide
 • SONY DSC

Historické mapy

mapa1

Online mapa ke zhlédnutí zde.

 

 

mapa3

Online verze Speciální mapy 3. vojenského mapování.

mapa4

Online verze mapy z národního archívu.

Historické mapy

Mapy jsou seřazeny chronologicky.

Do 10.století

 • Franská říše v 9.století – mapa – ( 70kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Velkomoravská říše – mapa –  ( 59kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Říše českých Boleslavů v 10.století – mapa – ( 67kB ) – Dějiny zemí koruny české

Do 15.století

 • Svatá říše římská v 11.století – mapa – ( 88kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • České knížectví v 11. a 12.století – mapa – ( 74kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Panství krále Přemysla II. Otakara – mapa – ( 68kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Čechy a Morava ve 13.století – mapa – ( 75kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Državy posledních Přemyslovců ( stav kolem r. 1303 ) – mapa – (73kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Země Koruny české za vlády Karla IV. – mapa – ( 66kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Královská města v českém království, moravském markrabství a Opavsku kolem roku 1400 ( podle Františka Hoffmanna ) – mapa – ( 105kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Obojí Lužice a slezské knížectví na počátku 15.století – mapa – ( 77kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Rozložení sil v království českém kolem roku 1430 ( významná města a hrady ) – mapa – ( 77kB )  – Dějiny zemí koruny české
 • Schématické znázornění hlavních obchodních suchozemských tras v Evropě vrcholného a pozdního středověku ( se zaměřením na středoevropských a jihoevropských prostor ) – mapa – ( 76kB ) – Dějiny zemí koruny české

Do 19.století

 • Krajská organizace v Království českém a Markrabství moravském ( pozdní středověk až 18.století ) – mapa – ( 81kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Podunajské soustátí v druhé polovině 16.století – mapa – ( 75kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Habsburská monarchie v letech 1526-1740 – mapa – ( 71kB ) – Dějiny zemí koruny české
 • Použitá literatura
  • Dějiny zemí koruny české, kolektiv autorů, mapy nakreslila Drahomíra Šimková, nakl. Paseka, 1992
  • Historie – moderní dějiny, Jaroslav Láník, Vladimír Pilát, mapy nakreslil Jiří Hedánek, nakl. Scientia, Praha 2000
  • http://aba.wz.cz/hismap.htm