• slide
  • SONY DSC

Myslivecké sdružení

Do roku 1948 existovaly v k. ú. Krusičany dva myslivecké spolky a to jeden v Hrusicích a jeden v Krusičanech. Byly to spolky vlastníků půdy. ( Od r. 1943 do května 1945 zde provozovala myslivost správa cvičiště zbraní SS ).

Po r. 1948 vznikla tzv. lidová myslivost a v k. ú. Krusičany bylo jen jedno sdružení, které se později sloučilo s  Úročnicí, Václavicemi a Chrášťanami. V r. 1963 bylo toto sdružení zrušeno a přičleněno k režijní honitbě L. Z. Konopiště, která sloužila k  reprezentaci Státních lesů a Československého státu. Tento stav trval do r. 1993, kdy byla obnovena myslivost na základě vlastnictví půdy. V Krusičanech vzniklo honební společenstvo vlastníků půdy a to pronajímá honitbu mysliveckému sdružení Fox Krusičany – Hrusice. Tento stav trvá až do současnosti.

 

Arboretum Krusičany

  Arboretum bylo založeno v. r. 1986 na pronajatém pozemku o velikosti 0,12 ha v nivě Tloskovského potoka v místě, kdysi určeném pro táboření kočujících cikánů a později obecní smetiště. V této době jsme museli založit fiktivní spolek ochránců přírody  a nazvali jsme se Arboretum Krusičany. V r. 1989 jsme podnikli cestu do Střední Asie pod touto hlavičkou a přivezli jsme z botanické zahrady v Alma Atě a dendrária v Aktogaji, asi 90 druhů semen a sazenic, především z Dálného východu, Střední Ameriky a Střední Asie. Po roce 1990, jsem tento prostor od obce koupil a další část 0,36 ha si dlouhodobě pronajal. V arboretu, před rokem 2013, bylo přes 100 druhů různých cizokrajných dřevin, většinou originálů, především ze severní polokoule a 3 druhy z Jižní Ameriky. Bohužel, po povodni v r. 2013, mnoho vzácných exotických druhů bylo zničeno. Lokalita tohoto arboreta je v nivě potoka /záplavová oblast/ a v hluboké mrazivé kotlině, což ochuzuje druhovou skladbu o teplomilné dřeviny.

Ani po této katastrově, se nevzdáváme a začínáme sázet nové druhy, které jsem dovezl ze západní Kanady a obdržel jsem nové druhy z Dálného východu.

Doufáme, že v blízké době, nebudou další katastrofální záplavy.

 

Zpracoval: Jan Krejčí