• slide
  • SONY DSC

Spolkový prapor Krusičan.

Autor: Publikováno: 29. 5. 2016 Štítky: ,

 

S p o l k o v ý     P  r  a  p  o  r

Sboru dobrovolných hasičů  KRUSIČAN

Historie praporu:

Spolkový prapor je v historickém vývoji zájmových hnutí znamením sounáležitosti. Je symbolem, který sjednocuje. Zároveň je také symbolem, který reprezentuje po generace SDH Krusičan.

SDH byl založen v roce 1924 a při přípravných prací k oslavám 90- ti letům založení SDH Krusičan, připomněl Martin Chocholoušek pořízení praporu a tak došlo i na prapor zda by se dal pořídit za 20 – 25 tis. Jak návrhu tak zajištění se ujal Jirka Dvořák. Konečná cena praporu byla 32 000,-Kč. Prapor zhotovila paní  Věra Rokytenská v rekordním čase 1 měsíce. 27 000,-  jsme uhradili z vlastních prostředků a 5 tisíc přidalo Centrum hasičského hnutí Přibyslav, za což jim patří vřelé díky. Stojan 1200,- Kč, tyč 1800,-Kč, korouhev 1300,- Kč. Vše dodal výrobce pan  Josef Šindl.

Dne 27.6.2014  v 16,30 hod. bylo zahájeno Slavnostní žehnání praporu za účasti starosty Týnce nad/Sáz. Martina Kadrnožky, místního pana faráře, krajského starosty SDH Josefa Páva, který po žehnání přidal „Stuhu ke 150 letému výročí založení ČDH„. Po žehnání následoval průvod k památníku padlých předků z 1. Světové války, položení věnce  za  doprovodu Týnečanky a obyvatel Krusičan.

Popis praporu: 

Lícová strana obsahuje 4 zlaté lipové ratolesti propojené linkou, uprostřed hasičský zlatý znak  se státním znakem v barvách,

nad znakem v kruhové výseči zlatým písmem SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, pod znakem ve stuze  ZAL.   KRUSIČANY   1924

Provedení : Vyšívání malbou a materiál je samet barva „ královská červená“ v nejvyšší gramáží.

 

                                   Rozměry praporu 150 * 100 cm.

SONY DSC

Rubová strana  obsahuje: 

4 zlaté lipové ratolesti propojené linkou, uprostřed je sv. Florián dle vlastního návrhu,

kruhové výseči heslo „ VLASTI   K   OBRANĚ“ a pod sv. Floriánech „ BLIŽNÍMU   K   OCHRANĚ“. Tyto hesla byly použity ze starých praporů.

Rubová strana je samet v nejvyšší gramáži. Barva světlejší modrá.

Lícová a rubová strana je proložena plátnem.

Lemování praporu: „ze tří stran zlaté třásně“

SONY DSC

 

Stuhy k praporu:

  1. 150 LET ČESKÉHO DOBROVOLNÉHO HASIČSTVA

Stuha je tištěná v barvě červené v horní části znak českého Hasičstva pokračuje  „ 150 LET ČESKÉHO DOBROVOLNÉHO HASIČSTVA“   a zakončeno zlatými třásněmi, olemováno zlatou linkou

Tato stuha byla předána při slavnostním žehnání praporu dne 27.6.2014  krajským starostou Josefem Pávem a současně oslava 90- ti let trvání SDH Krusičany.

 

 

                     

SONY DSC

Převzetí spolkového praporu, uprostřed vyšívačka paní Věra Rokytenská,která zhotovila tento prapor. Za skvělou práci a super cenu – děkují hasiči z Krusičan.

Na obrázku vlevo Jar. Dvořáková s Jirkou a vpravo M. Chocholoušková a fotí  V. Chocholoušek

Současné umístění a uložení praporu:

Prapor je umístěn v Klubovně SDH Krusičan, vystaven v prosklené skříni a praporečníci po ½ roce prapor obrací.

                                                    Spolkový prapor bude využíván při výročních schůzích a při všech slavnostech za účasti  SDH Krusičan.